Thử thách 30 ngày viết blog

Tui đã bỏ không viết blog một thời gian rất dài vì những lý do sau: Lười Không kiếm được tiền Mất thời gian Nhưng tui đã bỏ lỡ nhiều điều hay khi không còn viết blog nữa: Kỹ năng viết mất dần Không lưu giữ được kỷ niệm gì Mất kết nối với bạn … Read more